SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

Công tác Đảng

1/10/2018 10:52:41 AM
Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 30/11/2017 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương, Đảng Bộ Sở Công Thương đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Hội - Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của 04 Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành đều là những quyết sách lớn cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nắm được những chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tích cực tự nghiên cứu, học tập để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tại đảng bộ, chi bộ mình; đồng thời mỗi cán bộ đảng viên phải tự viết bài thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

 

Đồng chí Mai Văn Hội, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; (3)Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa “4 Nghị quyết” quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong