SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

3/7/2016 4:12:45 PM
Triển khai hoạt động Tuần lễ Quốc gia về AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 18 năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số hoạt động trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT - VSLĐ - PCCN) lần thứ 18 năm 2016. Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 257/KH-SCT với Chủ đề "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật an toàn, vệ sinh lao động". Theo Kế hoạch đã đề ra, Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số hoạt động trước và trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia.

Về triển khai một số hoạt động trước Tuần lễ, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động sau: Tuyên truyền Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ- PCCN lần thứ 18 năm 2016 đến toàn bộ người lao động của doanh nghiệp mình theo chủ đề năm 2016; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại doanh nghiệp và tại các phân xưởng, nhà máy của doanh nghiệp từ trước ngày 20/3; Phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua về công tác AT-VSLĐ- PCCN giữa các bộ phận trong doanh nghiệp mình; Tổ chức các lớp huấn luyện, hội thao, hội thi AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động; Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình và những người lao động của đơn vị bị tai nạn lao động.

Để hoạt động Tuần lễ có ý nghĩa thiết thực và đi vào thực tế sản xuất, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động sau thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ- PCCN lần thứ 18 năm 2016 như: Triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể về AT-VSLĐ-PCCN của doanh nghiệp năm 2016 sát với thực tế, tình hình và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp; Lập, phê duyệt và triển khai kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2016 của doanh nghiệp; Kiện toàn đội ngũ an toàn vệ sinh viên, bộ phận y tế và Hội đồng bảo hộ lao động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; Thực hiện nghiệp túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động trong việc thực hiện các quy định về AT - VSLĐ- PCCN; Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp và sử dụng hóa chất, hàng công nghiệp nguy hiểm, kỹ thuật an toàn trong vận hành sử dụng điện; Xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Sau khi thực hiện các hoạt động trên, Sở Công Thương Hải Dương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo kết quả hưởng ứng Tuần lễ AT-VSLĐ- PCCN lần thứ 18 năm 2016 về Sở Công Thương tỉnh Hải Dương trước ngày 31/3/2016.

Mọi thông tin liên quan và gửi báo cáo của doanh nghiệp, theo địa chỉ:

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Số 14 Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: 03203. 843976;  Fax: 03203. 853899

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng (Phòng KT, AT & MT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 21/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (4/8/2024 10:42:02 AM)
Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh (3/18/2024 2:50:03 AM)
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại huyện Ninh Giang và huyện Tứ Kỳ (3/14/2024 4:32:00 PM)
Hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản thuộc thuộc lĩnh vực Công Thương (3/8/2024 10:46:34 AM)
Triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/8/2024 3:00:36 AM)
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 4:46:31 PM)
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong