SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

Công tác Đảng

1/20/2018 6:25:31 PM
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Năm 2017 có 20 chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận đạt Trong sạch - Vững mạnh; 06 tập thể và 12 cá nhân được Đảng ủy Sở tặng giấy khen, 01 đồng chí đảng viên được Đảng ủy Khối tặng giấy khen

Ngày 18 tháng 01, Đảng Bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Sở trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, công tác năm 2018.

 

Đ/c Vũ Thị Kim Phương – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy trình bày Báo cáo

Về công tác chính trị tư tưởng: Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp thời triển khai các kế hoạch của cấp trên. Chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tại các buổi sinh hoạt thường kỳ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, đảng viên, người lao động.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh: Đảng uỷ Sở tích cực triển khai và thực hiện tốt các quyết định, nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa. Cung cấp thông tin kết nối cung cầu, giao thương hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản thực phẩm.

Chủ động tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành mang lại hiệu quả tích cực phục vụ công tác quản lý nhà nước về xăng dầu và khí đốt hoá lỏng; quản lý chợ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác quản lý bán hàng đa cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động kinh doanh than; bảo đảm hành lang lưới điện cao áp, tiết kiệm năng lượng; xúc tiến thương mại với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh; khuyến công và hỗ trợ phát triển công nghiệp; thanh tra, quản lý thị trường; hội nhập quốc tế, xuất nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng luôn được Đảng uỷ Sở chú trọng chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận thực hiện có hiệu quả, được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đánh giá cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, dân vận trong cơ quan và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có những cải tiến vượt trội so với năm trước.

 

Đ/c Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho tập thể  xuất sắc năm 2017

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định, nội dung sinh hoạt đa dạng, chất lượng được nâng cao. Công tác tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 được thực hiện đúng quy định. Trong năm, Đảng bộ đã giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú, lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 05 đồng chí, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng TSVM tiếp tục được đẩy mạnh.

Kết quả năm 2017 có 20 chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận đạt Trong sạch - Vững mạnh; 06 tập thể và 12 cá nhân được Đảng ủy Sở tặng giấy khen, 01 đồng chí đảng viên được Đảng ủy Khối tặng giấy khen.

Đ/c Nguyễn Thúy Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ Sở

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Sở Công Thương trong việc góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy hết những mặt tích cực trong công tác, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khoá XII; quan tâm ghi sổ người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình gắn với kiểm tra giám sát để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đ/c Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với công tác xây dựng Đảng, đồng thời quán triệt các đảng viên trong Đảng bộ cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, còn hạn chế để khắc phục. Đồng chí yêu cầu các ủy viên BCH, Bí thư các chi bộ, Đảng bộ bộ phận sau Hội nghị này tiếp tục tổ chức cho đảng viên trong chi bộ, đảng bộ nghiên cứu các nội dung của Nghị Quyết để triển khai, thực hiện trên cơ sở đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và có kế hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi đồng chí trong BCH đảng bộ, Bí thư đảng bộ bộ phận và các chi bộ, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động ngành Công Thương phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm:

1. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt làm theo Bác.

 3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

4. Tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm.

5. Phấn đấu năm 2018 Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch - Vững mạnh”. Trong đó, 100% Chi bộ và Đảng bộ bộ phận đạt “Trong sạch - Vững mạnh”. Có ít nhất 02 Chi bộ được Đảng uỷ khối tặng Giấy khen. 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Vững mạnh./.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai (VP Đảng ủy Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong