SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

1/10/2023 11:17:26 AM
Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2022 và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2022.
 
Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2022.

Hội nghị có sự tham dự của cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng kinh tế thị xã và thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương. Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

Qua một năm đầy biến động và nhiều khó khăn thách thức đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là những thách thức đối với ngành Công Thương trong việc phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, sự biến động bất thường của thị trường khi giá cả nguyên, nhiên liệu leo thang. Bên cạnh đó là những tác động về cả kinh tế lẫn chính trị nhằm tạo ảnh hưởng của các quốc gia lớn. Sự xung đột chính trị và chiến tranh vũ trang diễn ra phức tạp tại giữa Nga và Ucraina. Những nguyên nhân trên ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, tiêu dùng, hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, hàng hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên nhờ chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch năm 2022 ngành Công Thương Hải Dương đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua những trở ngại lớn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, công nghiệp và thương mại đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao thể hiện trên nhiều lĩnh vực. 

Sở đã làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản quy phạm pháp luật mang lại hiệu quả tích cực trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Hoạt động tư vấn, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường không ngừng được mở rộng. Công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tình luôn được quan tâm, chú trọng nhằm mở rộng thị trường trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng uy tín của tỉnh ra thị trường thế giới.

Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 307,96 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%. Hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh ở cả lĩnh vực thương mại truyền thống và thương mại điện tử, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 87,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2021.

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP có sự chuyển biến tích cực, năm 2022 đạt 41,4%. Cơ cấu kinh tế ngành năm 2022 có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ theo thứ tự như sau: Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 8,7% - Công nghiệp, xây dựng là 62,4% - Dịch vụ là 28,9%.

Để đạt được kết quả trên, Sở Công Thương đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới với tinh thần “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án, kịnh bản phát triển công nghiệp, thương mại phù hợp với tình hình diễn biễn của dịch bệnh và tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ. Tích cực tìm hiểu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tăng cường thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển thương mại truyền thống kết hợp với trăng trưởng thương mại điện tử. Thực hiện tót công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất, buôn bán, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

Với những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã ghi nhận và trao tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân thuộc Sở có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Giám đốc Sở Công Thương cũng trao tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 09 phòng, đơn vị thuộc Sở đã hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn năm 2022, tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 06 đồng chí, cán bộ công chức, viên chức thuôc Sở; tặng Giấy khen cho 04 Phòng, đơn vị thuộc Sở và 05 Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng Giấy khen cho 10 cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và 06 cá nhân thuộc các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Hảo, TỈnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Quyết tâm triển khai có hiệu quả kế hoạch năm 2023

Ngành Công Thương Hải Dương xác định năm 2023 tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới còn nhiều biến động khó lường và sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế trong nước và tại Hải Dương bởi nhiều nguyên nhân như:

Dịch bệnh Covid-19 sẽ còn ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất linh kiện điện tử, chip bán dẫn, phụ liệu may, da giày tại các doanh nghiệp dễ dẫn tới gián đoạn nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng tới giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Lạm phát có xu hướng tăng cao cả trong nước và thế giới… tác động tiêu cực tới sản xuất và đời sống nhân dân.

Về phía các doanh nghiệp trong tỉnh, việc tái cơ cấu kinh tế còn chậm, quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào vốn của các doanh nghiệp FDI và lao động hàm lượng công nghệ cao còn thấp, trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn sau khi đất nước ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Về phía tỉnh Hải Dương, khả năng cân đối ngân sách, nhất là bố trí vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển ở nhiều lĩnh vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Ngoài ra, những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và an ninh khu vực, tranh chấp chủ quyền trên biển Đông; những thách thức mang tính toàn cầu, như: Tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường... có thể tác động lớn tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển Ngành năm 2023.

Theo đó ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch các Chương trình, hoạt động trình UBND tỉnh phê duyệt và sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại tiên tiến, hiện đại; tích cực hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục hồi sản xuất và phát triển; tăng cường hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp. đơn vị, hiệp hội trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu, khai thác thị trường mới.   

Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2022

Trong năm 2022, Sở Công Thương đã tiếp nhận 17 hồ sơ của các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gồm: Gốm sứ, mộc đình chùa, mộc mỹ nghệ; giầy da và thêu ren đề nghị được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp. Định kỳ cứ 2 năm 1 lần từ năm 2012 đến nay toàn tỉnh đã có 61 cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp.

Sau quá trình thẩm định, bình xét theo quy định, Hội đồng bình chọn đã chấm điểm và trình UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp cho 06 cá nhân gồm: Ông Đào Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Gia, ngành nghề sản xuất bánh đậu xanh; bà Phạm Thị Dung với ngành nghề thêu ren truyền thống thuộc làng nghề thêu ren Xuân Nẻo; ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, ngành nghề tạo hình, khắc nổi sản phẩm gốm; ông Nguyễn Văn Tiễu và ông Bùi Văn Toàn với ngành nghề đục, chạm, khắc gỗ, lắp dựng đình chùa thuộc Công ty TNHH Tu bổ di tích Thanh Bình.

Đại diện các nghệ nhân được tặng danh hiệu năm 2022, nghệ nhân Đào Quang Chuyện thể hiện sự vui mừng vinh dự được UBND tỉnh ghi nhận và trao tặng danh hiệu sau nhiều năm gắn bó với nghề, đồng thời thể hiện quyết tâm cùng các nghệ nhân khác tiếp tục phát huy truyền thống, sáng tạo trong lao động sản xuất để làm ra những sản phẩm có giá trị, chất lượng cao phục vụ nhu cầu của xã hội. Ông mong muốn cùng các nghệ nhân gìn giữ bản sắc nghề, nêu cao trọng trách, sẵn sàng cống hiến trí tuệ và tâm huyết để đào tạo, truyền nghề cho nhiều lớp thế hệ trẻ nhằm duy trì, phát triển tốt các nghề tiểu thủ công nghiệp, mang lại việc làm ổn định và thu nhập tốt cho người lao động, góp phần phát triển doanh nghiệp và kinh tế xã hội của của đất nước. 

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (Trung tâm XTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương làm việc với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết trung thu năm 2023 (9/21/2023 3:00:02 PM)
Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản (6/15/2023 4:43:55 PM)
Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại huyện Cẩm Giàng (5/28/2023 3:45:03 AM)
Tập huấn Nâng cao nhận thức các hiệp định thương mại tư do và biện pháp phòng vệ thương mại (5/25/2023 5:58:26 PM)
Tỉnh Hải Dương sẵn sàng rộng cửa chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc (5/18/2023 9:32:32 PM)
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân dịp 72 năm Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (5/12/2023 10:03:35 AM)
Sở Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà (5/10/2023 6:17:54 PM)
Sở Công Thương Hải Dương tham dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 4/2023 (4/28/2023 5:34:38 PM)
Sở Công Thương tham dự Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023 (4/25/2023 8:53:19 PM)
Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID (4/19/2023 10:58:39 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong