SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 30/11/2023

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

6/30/2016 9:51:12 AM
Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet trên hệ thống eCoSys trả kết quả bản giấy cho thương nhân trong 2 giờ làm việc.

Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-BCT, ngày 15 tháng 6 năm 2016 và Công văn số 531/XNK-XXHH, ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương về quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi qua Internet. Theo đó, từ ngày 15 tháng 6 năm 2016 sẽ áp dụng quy trình cấp C/O ưu đãi qua Internet trên hệ thống eCoSys, cụ thể như sau:

-          Thương nhân khai báo hồ sơ thương nhân điện tử trên eCoSys. Trường hợp đã nộp hồ sơ thương nhân bản giấy, cần cập nhật hồ sơ đó trên eCoSys.

-          Thương nhân khai báo dữ liệu theo biểu mẫu trên eCoSys và đính kèm các chứng từ cơ bản trên eCoSys (hóa đơn thương mại, tờ khai xuất khẩu, chứng từ vận tải, bản chứng minh tiêu chí xuất xứ).

-          Tổ chức cấp C/O duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của thương nhân trong thời gian 6 giờ làm việc.

-          Sau khi nhận được phê duyệt hồ sơ qua Internet, thương nhân nộp cho tổ chức cấp C/O đơn đề nghị cấp C/O và mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

-          Tổ chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O bản giấy cho thương nhân trong 2 giờ làm việc.

Phạm vi áp dụng: Các mẫu C/O ưu đãi áp dụng các tiêu chí xuất xứ theo quy định hiện hành. Đối với C/O mẫu D tham gia quy trình cấp C/O qua Internet là bắt buộc. Thời gian chuyển đổi từ Quy trình cấp theo hồ sơ giấy sang Quy trình cấp qua Internet cho C/O mẫu D là 45 ngày ( từ ngày 15 tháng 6 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2016).

Trong quá trình thực hiện quy trình cấp C/O ưu đãi qua Internet:

-          Trường hợp gặp vướng mắc kỹ thuật trên hệ thống eCoSys, đề nghị liên hệ với Phòng Công  nghệ thông tin, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (điện thoại 04. 22205395 hoặc email: cntt-tmdt@moit.gov.vn để xử lý).

-          Trường hợp gặp vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ cấp C/O, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương (điện thoại: 03203. 859792 hoặc email: xnkhaiduong@moit.gov.vn ).

 

 

Nguồn Bài: (Lê Hiền- Phòng QLXNK khu vực)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đề nghị cấp C/O (7/18/2023 2:34:46 PM)
Thông báo về khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử (6/27/2023 8:45:18 AM)
Việt Nam nằm trong số ba nền kinh tế RCEP phát triển mạnh nhất trong năm nay (4/19/2023 3:47:30 AM)
Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo C/O điện tử (4/17/2023 9:20:40 AM)
9 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 328.832 tỷ đồng (10/5/2022 2:22:45 PM)
Việt Nam - Trung Quốc: Phối hợp xây dựng "vùng xanh" tại khu vực cửa khẩu (2/25/2022 9:44:42 AM)
Cấp C/O cho doanh nghiệp đạt trên 1.250 triệu USD năm 2021 (1/13/2022 9:38:01 AM)
Hội thảo phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) (12/10/2021 8:25:39 AM)
Quy định nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU (10/27/2021 11:03:08 AM)
Cấp hơn 12 ngàn bộ C/O trong 10 tháng năm 2021 (10/25/2021 3:09:22 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong