SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

12/9/2021 9:29:12 AM
Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp sẽ đem lại những lợi ích, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực ứng dụng công nghệ.
 

Ngày 09/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020. Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên toàn quốc là 2.961 cơ sở, trong đó có 2.480 cơ sở sản xuất công nghiệp, 13 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 80 đơn vị vận tải và 388 công trình xây dựng. Riêng tỉnh Hải Dương, số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 là 83 cơ sở, có 80 cơ sở sản xuất công nghiệp và 03 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công trình xây dựng.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác thực hành tiết kiệm điện, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh; đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh;...

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị và người lao động về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng trong tình hình hiện nay, đồng thời hướng dẫn các cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh khi sử dụng điện năng, năng lượng khác, Sở Công Thương đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”; triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện thông thái; chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Kịp thời thông tin, báo cáo các nội dung liên quan như: Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; báo cáo số liệu về sử dụng năng lượng đối với các công trình dân dụng có tổng diện tích sàn lớn hơn 2,500m2; báo cáo thực hiện chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp sẽ đem lại những lợi ích cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực ứng dụng công nghệ. Góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn Bài: Phương Thảo (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
Kiểm tra 6 đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố về thực hành tiết kiệm điện (6/13/2023 8:41:07 AM)
Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Hải Dương kêu gọi mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hãy chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện (6/12/2023 10:16:08 AM)
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6/2/2023 9:18:09 AM)
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện (5/5/2023 3:35:50 PM)
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (3/27/2023 1:55:38 PM)
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 (3/13/2023 4:14:30 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong