SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 22/6/2024

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

6/27/2023 8:45:18 AM
Thông báo về khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử
Việc triển khai về khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử có ý nghĩa rất to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại để duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
 
 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trao đổi với đại diện Tổng cục Hải Quan Hàn Quốc và Tổng cục Hải Quan Việt Nam trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Cùng với việc thống nhất thông qua văn kiện Tuyên bố chung của hai nước, để chuẩn bị việc truyền và nhận dữ liệu C/O mẫu AK và C/O mẫu VK điện tử chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới trên cơ sở Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES), giúp tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, ngày 23/6/2023 Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 500/TB-XNK với một số thông tin cụ thể như sau:

- Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu AK và C/O mẫu VK khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O hoàn toàn trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn kế từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

- Quy trình cấp, hủy và chỉnh sửa C/O mẫu AK, C/O mẫu VK điện tử (sau đây gọi là C/O điện tử) trên eCoSys được thưcmg nhân thực hiện như sau:

* Cấp C/O điện tử:

- Khai báo C/O điện tử và đính kèm hồ sơ liên quan trên eCoSys

- Chọn “Ký và Gửi duyệt” C/O.

- Chờ C/O được xem xét và sẽ chuyển trạng thái “Đã được cấp phép” trong trường hợp hồ sơ được kê khai hoàn chỉnh, hợp lệ.

- In C/O đã được cấp phép trực tiếp từ eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaí Notes) của C/O trên hai mặt của giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO (nếu được yêu cầu).

- Gửi C/O (bản giấy Original) đã được cấp phép cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu (nếu được yêu cầu).

* Hủy C/O điện tử đã cấp:

- Tìm số tham chiếu của C/O đã được cấp phép trên eCoSys.

- Chọn “Yêu cầu hủy” C/O kèm theo lý do.

- Chờ C/O được xem xét và sẽ chuyển trạng thái “Đã duyệt yêu cầu hủy”.

* Chỉnh sửa C/O điện tử đã cấp:

- Thực hiện các bước “Hủy C/O điện tử đã cấp” trên eCoSys như hướng dẫn tại mục 4.2 nêu trên.

- Chọn “Yêu cầu chỉnh sửa” C/O.

- Chỉnh sửa các thông tin cần sửa, sau đó “Ký và Gửi duyệt” lại C/O vừa được sửa.

- Chờ C/O được xem xét và sẽ được cấp phép với số tham chiếu mới, ngày cấp mới trong trường hợp lý do chỉnh sửa C/O hợp lệ."

- In C/O đã được cấp phép chỉnh sửa trực tiếp từ eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên hai mặt của giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO (nếu được yêu cầu).

- Gửi C/O (bản giấy Original) đã được cấp phép chỉnh sửa cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu (nếu được yêu cầu).

Với việc triển khai việc khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong việc thực hiện khai báo, nộp hồ sơ thay vì phải nộp hồ sơ trong giờ hành chính như trước, đồng thời giảm thiểu rất nhiều thời gian, chi phí.

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, và là đối tác thương mại thứ ba của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2022 đạt 87 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2021. Năm 2023, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang chịu tác động tiêu cực từ một số yếu tố như kinh tế thế giới phục hồi chậm và không đồng đều ở các quốc gia, nhu cầu tiêu dùng giảm tại các nước nhập khẩu lớn, chi phí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng… Trong bối cảnh đó, việc triển khai việc khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử có ý nghĩa rất to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại để duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch song phương.

Nguồn Bài: Trần Hiệp (tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đề nghị cấp C/O (7/18/2023 2:34:46 PM)
Thông báo về khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử (6/27/2023 8:45:18 AM)
Việt Nam nằm trong số ba nền kinh tế RCEP phát triển mạnh nhất trong năm nay (4/19/2023 3:47:30 AM)
Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo C/O điện tử (4/17/2023 9:20:40 AM)
9 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 328.832 tỷ đồng (10/5/2022 2:22:45 PM)
Việt Nam - Trung Quốc: Phối hợp xây dựng "vùng xanh" tại khu vực cửa khẩu (2/25/2022 9:44:42 AM)
Cấp C/O cho doanh nghiệp đạt trên 1.250 triệu USD năm 2021 (1/13/2022 9:38:01 AM)
Hội thảo phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) (12/10/2021 8:25:39 AM)
Quy định nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU (10/27/2021 11:03:08 AM)
Cấp hơn 12 ngàn bộ C/O trong 10 tháng năm 2021 (10/25/2021 3:09:22 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong