SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Công tác Đảng

3/12/2015 11:18:27 AM
Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020
Các tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 111- KH/ĐU ngày 20/11/2014 về tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm:

1. Tiểu ban Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ gồm 12 đồng chí;

2. Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ gồm 12 đồng chí;

3. Tiểu ban Nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ gồm 6 đồng chí.

Các tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ trình Ban Thường vụ và BCH Đảng bộ thông qua; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về hoạt động và những kết quả nổi bật của các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trước, trong và sau Đại hội, hướng dẫn các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Treo băn rôn, khẩu hiệu ở trụ sở cơ quan, đơn vị trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp...

Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ Sở Công Thương nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời lựa chọn những người có đức, có tài, có đủ điều kiện để tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ Sở Công Thương trong nhiệm kỳ mới.

Đến nay, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Sở Công Thương đã và đang triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội tại cơ sở theo Công văn số 14- CV/ĐU ngày 17/02/2015 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội và các báo cáo liên quan./. 

 

Nguồn Bài: Phạm Điệp (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong