SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Công tác Đảng

2/5/2024 7:58:45 AM
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024
Ngày 31/01/2024, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương chủ trì hội nghị.
 

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; phục hồi kinh tế sau dịch bệnh gặp nhiều khó khăn hơn so với dự báo, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, cán bộ đảng viên, công chức ngành Công thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả quan trọng về chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh... Chủ động và sớm triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng , Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm; công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng, quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể;...

Trong năm 2023, Đảng bộ Sở Công Thương được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 đồng chí đạt thành tích là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Sở Công Thương, Văn Phòng sở và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 02 tập thể được công nhận là tập thể Tập thể Lao động xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với công tác xây dựng Đảng, đồng thời  yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết Trung ương, của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của cấp ủy.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2024; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự giác, tư soi, tự sửa, tự nhận diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Rà soát bổ sung Quy hoạch và Kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề.

Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên, Công Đoàn, Hội cựu chiến binh.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa, đặc biệt là nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ tết nguyên đán Giáp Thìn không để thiếu hụt; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, buôn lậu gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, nâng giá… đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại theo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh, phấn đấu: Góp phần to lớn, tích cực hoàn thành toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, tạo đà phát triển công nghiệp và thương mại nhanh, bền vững, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi kinh tế số.

 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Công Thương Trần Văn Hảo phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, công bố các thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo công khai và giải quyết nhanh gọn các thủ tục cấp phép cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực công thương; tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, thống nhất vì sự phát triển chung. Triển khai thực hiện lộ trình hiện đại hóa hành chính, ứng dụng Chính phủ điện tử, quán triệt tư tưởng lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm để phục vụ.

Cải tiến tác phong, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh chung của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tập trung mọi nỗ lực, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 374.976 tỷ đồng, tăng 11,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 107.477 tỷ đồng, tăng 13,0%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 11.800 triệu USD, tăng 20,4%. Tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh ước đạt 9.500 triệu USD, tăng 21,2% so với năm 2023.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Thương mại điện tử. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trung ương và địa phương. Tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ- CP, Nghị định số 66/2023/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định số 111/2015/NĐ- CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ... Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trung ương và địa phương. Tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và tập trung hỗ trợ ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2023 - 2025. Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành... phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Tập trung phối hợp các ngành, địa phương quản lý có hiệu quả việc sản xuất kinh doanh rượu, thuốc lá, than, xăng dầu, LPG...

Chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất trên địa bàn; ưu tiên tổ chức đầu tư phát triển lưới điện đến các khu, CCN. Hạn chế tối đa tình trạng ngừng, giảm mức cung cấp điện không theo kế hoạch. Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trong việc đấu nối, cung cấp điện./.                                                                  

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong