SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 11/12/2023

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

7/31/2015 3:28:51 PM
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác thanh niên
Kế hoạch xác định rõ đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Công Thương Hải Dương.

Ngày 16/7/2015, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thanh niên; với mục đích (i) tăng cường tuyên truyền sâu rộng các văn bản qui định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tới công tác thanh niên; (ii) nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng và cơ quan, các tổ chức chính trị-xã hội tại cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trong cơ quan; (iii) tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

Kế hoạch xác định rõ đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Công Thương Hải Dương là những đối tượng tuyên truyền với các nội dung như về Luật Thanh niên 2005; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh niên; Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Sở về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các Quyết định, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương và UBND tỉnh./.

Nguồn Bài: (Bùi Văn An - Phòng Kinh tế đối ngoại)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Tết Trung thu năm 2023 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho con em cán bộ, công chức (9/29/2023 2:45:57 AM)
Đại hội Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp (3/25/2022 4:25:31 PM)
Giao lưu bóng đá chào mừng Đại hội Chi Đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2024 (3/25/2022 8:42:33 AM)
Hưởng ứng chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) (3/26/2021 9:54:54 AM)
Đại hội Chi đoàn Sở Công Thương Hải Dương Lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2022 (8/29/2019 8:31:21 AM)
Giao lưu bóng đá giữa Đoàn TN Sở Công Thương với Công ty CP Silkroad Hà Nội (8/25/2017 2:24:01 PM)
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương thành công tốt đẹp (4/20/2017 4:33:46 PM)
Hoàn thành Đại hội các chi đoàn! (3/28/2017 3:39:04 PM)
Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (3/28/2016 1:44:02 PM)
Gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ (3/25/2016 3:54:02 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong