SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

Công tác Đảng

7/14/2017 7:13:26 PM
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Với sự nỗ lực cao của tập thể và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ là nhân tố chính góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu mà Nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra từ đầu năm.

Ngày 12/7/2017, Đảng bộ Sở Công Thương chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phạm Thanh Hải  - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng bộ, đồng chí Mai Văn Hội - Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Báo cáo khẳng định với sự nỗ lực cao của tập thể và toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ là nhân tố chính góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu mà Nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra từ đầu năm. Thể hiện trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh... Để đạt kết quả tốt, Đảng ủy Sở đã chủ động triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tới từng chi bộ Đảng; coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trực thuộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như:  Một số đảng viên chưa tích cực nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cá biệt, có đảng viên chưa tự xây dựng được cho mình ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc gương mẫu theo phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của cấp trên chưa nghiêm, ý thức tổ chức kỷ luật chưa thực sự tốt.

Tham luận tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo đã trình bày, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Đảng bộ. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: (1) Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (2) giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Đồng chí Phạm Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với công tác xây dựng Đảng, đồng thời quán triệt các đảng viên trong Đảng bộ cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, còn hạn chế để khắc phục. Đồng chí yêu cầu các ủy viên BCH, Bí thư các chi bộ, Đảng bộ bộ phận sau Hội nghị này tiếp tục tổ chức cho đảng viên trong chi bộ, đảng bộ nghiên cứu các nội dung của Nghị Quyết để triển khai, thực hiện trên cơ sở đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và có kế hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ, đồng chí nhấn mạnh những công việc sau:

1. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt làm theo Bác.

 3. Thường xuyên thực hiện nghiêm có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

4. Làm tốt công tác đánh giá thi đua và xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Tăng cường công tác nghiệp vụ đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 05 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức kịp thời cho những đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn sau 12 tháng thử thách.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triển học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ (2017-2020)  dự kiến vào cuối quý 3 đầu quý 4/2017.

5. UBKT tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Thực hiện toàn diện và có hiệu quả hoàn thành sớm Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy và Ủy Ban kiểm tra.

 6.  Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn thể hoạt động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và BCH Đảng bộ Sở.

7. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên người lao động trong phạm vi cho phép./.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong