SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

11/18/2016 8:23:06 AM
Sở Công Thương xây dựng nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường
Sở yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện và các doanh nghiệp ngành Công Thương các nội dung như:

Đối với các phòng, đơn vị thuộc sở và phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Hướng dẫn các doanh nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Phát hiện, công bố công khai những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến cáo ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong ngành Công Thương.

Đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức của người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; Kiện toàn bộ máy chuyên trách về bảo vệ môi trường, rà soát hoặc xây dựng quy chế bảo vệ môi trường nội bộ; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn, môi trường; Cam kết thực hiện nghiêm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường… đã được phê duyệt; Kiên quyết không đầu tư các dự án có máy móc, công nghệ lạc hậu tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường; từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ để giảm phát thải, cải thiện môi trường….

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 21/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (4/8/2024 10:42:02 AM)
Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh (3/18/2024 2:50:03 AM)
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại huyện Ninh Giang và huyện Tứ Kỳ (3/14/2024 4:32:00 PM)
Hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản thuộc thuộc lĩnh vực Công Thương (3/8/2024 10:46:34 AM)
Triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/8/2024 3:00:36 AM)
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 4:46:31 PM)
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong