SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 17/6/2024

Công tác Đảng

8/9/2019 2:13:39 PM
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nội dung liên quan
Ngày 08/8/2019, Đảng Bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Đồng chí Lê Văn Bằng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Bằng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW gồm 5 nội dung chính: (1) Lý do ban hành Nghị quyết, (2) Những âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch, (3) Công tác đấu tranh (những hình thức đã triển khai) kết quả, hạn chế, (4) Những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp; Chỉ thị số 32-CT/TW gồm 5 nội dung chính:

1. Vị trí của quan hệ đối ngoại đảng, quá trình phát triển tư duy về quan hệ đối ngoại của Đảng;

2. Thành tựu đối ngoại Đảng;

3. Hạn chế và nguyên nhân;

4. Những quan điểm chỉ đạo;

5. Một số nhiệm vụ, giải pháp.

Các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII gồm 3 nhóm chính: Nhóm nội dung thứ nhất: Thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Nhóm nội dung thứ hai: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhóm nội dung thứ ba: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh, đây là những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Do vậy, đồng chí đề nghị các chi bộ tập trung chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tại chi bộ mình một cách thiết thực, hiệu quả. Sau khi học tập Nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch thể hiện trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai (Văn phòng Đảng ủy)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong