SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

2/6/2023 7:50:30 AM
Quán triệt và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
Năm 2022, Sở Công Thương đã quyết liệt, chủ động thực hiện nhiều giải pháp khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiệm vụ cải cách hành (CCHC) chính luôn được đặt lên hàng đầu.
 

Năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững chỉ số xếp hạng CCHC nằm trong tốp đầu các sở, ban, ngành của tỉnh; tạo sự chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá trong công tác CCHC. Để đạt được mục tiêu đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung vào 03 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

1. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Tập trung, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ của các phòng, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện.

2. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc làm việc của cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục quán triệt đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong toàn Sở theo nội dung tại Công văn số 157/SCT-VP ngày 02/02/2023.

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương làm việc với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết trung thu năm 2023 (9/21/2023 3:00:02 PM)
Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản (6/15/2023 4:43:55 PM)
Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại huyện Cẩm Giàng (5/28/2023 3:45:03 AM)
Tập huấn Nâng cao nhận thức các hiệp định thương mại tư do và biện pháp phòng vệ thương mại (5/25/2023 5:58:26 PM)
Tỉnh Hải Dương sẵn sàng rộng cửa chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc (5/18/2023 9:32:32 PM)
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân dịp 72 năm Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (5/12/2023 10:03:35 AM)
Sở Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà (5/10/2023 6:17:54 PM)
Sở Công Thương Hải Dương tham dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 4/2023 (4/28/2023 5:34:38 PM)
Sở Công Thương tham dự Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc - Phú Thọ 2023 (4/25/2023 8:53:19 PM)
Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID (4/19/2023 10:58:39 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong