SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 22/6/2024

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

9/13/2017 11:14:04 AM
Sở Công Thương phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017
Đề nghị các phòng, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tham gia và thực hiện có hiệu quả Chiến dịch theo các nội dung đặc thù của ngành Công Thương.

 

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng tháng và triển khai Công văn số 1434/STNMT-CCBVMT ngày 30/8/2017 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc ngành Công Thương triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

1. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/10/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Tổ chức phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên, đa dạng sinh học; trao đổi sản phẩm tái chế;…

3. Treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại trụ sở cơ quan nhằm nhắc nhở nâng cao nhận thức của mỗi đơn vị và người lao động cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho người thân và cộng đồng dân cư nơi sinh sống.

5. Ra quân làm vệ sinh môi trường; tích cực trồng cây xanh, cây bóng mát nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (6/6/2024 3:15:14 PM)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 21/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (4/8/2024 10:42:02 AM)
Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh (3/18/2024 2:50:03 AM)
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại huyện Ninh Giang và huyện Tứ Kỳ (3/14/2024 4:32:00 PM)
Hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản thuộc thuộc lĩnh vực Công Thương (3/8/2024 10:46:34 AM)
Triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/8/2024 3:00:36 AM)
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 4:46:31 PM)
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong