SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

9/27/2019 2:27:41 PM
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP
Các hội nghị đã giúp người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cập nhật kiến thức về quản lý và thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...
 
Trước những yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP). Đồng thời chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các Bộ, Ngành có liên quan ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về ATTP. Để các quy định đó đến được với người lao động, doanh nghiệp, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 23/3/2018, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2019”.

Thực hiện Quyết định trên, ngày 26/7/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 115/KH-SCT về tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật cho lãnh đạo và người lao động tại chợ, siêu thị, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện, các thành phố thuộc tỉnh Hải Dương.

Trong tháng 8, 9 năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với UBND các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Gia Lộc, Ninh Giang, Thành phố Hải Dương và Chí Linh tổ chức 06 hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật cho lãnh đạo và người lao động tại chợ, siêu thị, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Dự các hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở Công Thương và gần 2.000 đại biểu và người lao động liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, chế biến thực phẩm tại các chợ, siêu thị, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa tỉnh Hải Dương.

Tại các hội nghị, lãnh đạo phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường (Sở Công Thương) nhấn mạnh tầm quan trọng về vấn đề ATTP đối với sức khỏe con người có liên quan trực tiếp tới chất lượng cuộc sống. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi đưa ra thị trường. Trong đó, vấn đề an toàn vệ sinh ở tất cả các khâu chế biến phải được xem là điều kiện tiên quyết của mỗi cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm. Vì sức khỏe người tiêu dùng là trên hết.

Triển khai nội dung phổ biến, hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều văn bản hướng dẫn khác liên quan, các giảng viên Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương đã trình bày khá chi tiết và giải đáp nhiều câu hỏi của đại biểu về các vấn đề liên quan như chế độ lưu kho, bảo quản thực phẩm, điều kiện vận chuyển… và những vấn đề còn bất cập, khó khăn trong thực tiễn tại các cơ sở, doanh nghiệp.

Các hội nghị đã giúp người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cập nhật kiến thức về quản lý và thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nắm được những kiến thức cần thiết, chuyên sâu về thực phẩm an toàn; các biện pháp bảo quản thực phẩm; vấn đề ngộ độc thực phẩm và các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng ATTP trên địa bàn tỉnh./.

 

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương (5/18/2023 3:55:45 PM)
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023 (5/16/2023 8:32:50 AM)
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (5/8/2023 10:46:37 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong