SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 29/11/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

3/2/2021 11:15:32 AM
Sở Công Thương đẩy mạnh công tác ATVSLĐ - PCC năm 2021
Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATVSLĐ - PCCN nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh…
 
Thời gian qua, công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ - PCCN luôn được tăng cường và thực hiện có hiệu quả.

Phong trào toàn dân tham gia ATVSLĐ - PCCN được phát triển sâu rộng, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương Hải Dương; qua đó, tình hình cháy, nổ được kiềm chế. Các tai nạn về An toàn, vệ sinh lao động cũng được hạn chế tối đa.

Các đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành đều đầu tư trang thiết bị, kiện toàn lực lượng ATVSLĐ - PCCN tại chỗ, sẵn sàng ngăn ngừa ứng phó phòng cháy chữa cháy đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị cũng tích cực tổ chức tuyên truyền học tập, tuân thủ các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ - PCCN, tổ chức diễn tập ATVSLĐ - PCCN góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn bàn tỉnh.

Tuy nhiện công tác đảm bảo ATVSLĐ - PCCN vẫn còn bộc lộ khó khăn như một số đơn vị, doanh nghiệp chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo ngành nghề, chưa có biện pháp buộc người lao động phải sử dụng các trang bị bảo vệ cá nhân khi làm việc; công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các làng nghề chưa được quan tâm…

Trong năm 2021, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến từng tổ chức, cá nhân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, các quy định của chính phủ về thi hành luật điện lực về an toàn điện. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình khoan bắn nổ mìn. Tiếp tục tham gia phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động ở các cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn Bài: Ban biên tập

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong