SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

Công bố hợp quy SP dệt may

8/6/2020 3:39:29 PM
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 7/2020
Sở Công Thương công bố như sau:
  

STT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

Tên sản phẩm công
bố hợp quy

Số lượng sản phẩm

Số, ngày công bố hợp quy

Phương thức kiểm định hợp quy

Sản xuất/nhập khẩu

Tên đơn vị kiểm nghiệm

Số Giấy Chứng nhận hợp quy

 

1

Công ty Cổ phần SEIKOO GROUP

Số 100 phố Bạch Năng Thi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Việt Nam.

Khẩu trang vải không dệt

 

Số: 01/0801290607/ KT01 SEIKO/ TTP  ngày 22/07/2020

Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Sản xuất

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định TTP

20.14748-DM.PT5/TTP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Công ty TNHH Nhôm Quang Minh

Thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Khẩu trang vải không dệt

 

Số 01/0801278007/01QM/TTP Ngày 04/8/2020

Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Sản xuất

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định TTP

20.15624-DM.PT5/TTP

 

3

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Xuân Dương

Thôn Bích Thủy, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Khẩu trang vải không dệt

 

Số 01/XuanDuong/01XD/TTP Ngày 04/8/2020

Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Sản xuất

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định TT

20.14760-DM.PT5/TTP

 

4

Công ty TNHH DHQ

Số 58 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương

Khẩu trang vải không dệt

 

01/0800455327/KTDHQ/TPP

Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012

Sản xuất

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định TT

20.13754-DM.PT5/TTP

 
 
 

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 4 và tháng 7/2021 (8/20/2021 10:16:14 AM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 11/2020 (12/3/2020 3:54:57 PM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 8/2020 (8/10/2020 2:44:48 PM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 7/2020 (8/6/2020 3:39:29 PM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 6/2020 (6/7/2020 10:31:22 AM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 2/2020 (5/4/2020 8:25:34 AM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 4/2020 (4/12/2020 2:37:54 PM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 3/2020 (3/31/2020 11:25:26 AM)
Công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân tháng 12/2020 (1/29/2020 4:00:09 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong