SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

3/13/2023 2:25:16 PM
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023
Ngày 09/3/2023, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 382/SCT-TTr về tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.
 
Theo đó, Kế hoạch có 02 nội dung chính gồm:

 1. Hoạt động tuyên truyền Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 2023 trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức/đơn vị, doanh nghiệp, địa phương có liên quan.

- Thời gian: Thực hiện tập trung trong tháng 3 năm 2023.

- Nội dung triển khai:

+ Thực hiện các tin, bài viết tuyên truyền trên Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, Bản tin Kinh tế thương mại và công nghiệp Hải Dương, Website Sở Công Thương…

+ Tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu bằng hình thức treo băng-rôn, khẩu hiệu trên một số tuyến đường, phố trung tâm, phát tờ rơi, tờ gấp tại một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng phóng sự, video tuyên truyền về chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn  phát trên Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Dương.

+ Tổ chức diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường, phố hưởng ứng ngày Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị… trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Thực hiện tập trung trong tháng 3 năm 2023.

- Nội dung triển khai:

+ Doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ đảm bảo thông tin minh bạch, chất lượng, an toàn vì người tiêu dùng;

+ Treo băng-zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền người tiêu dùng;

+ Tư vấn mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng;

+ Niêm yết rõ thông tin sản phẩm, giá bán sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tính năng và hướng dẫn sử dụng, kết hợp đồng thời giải đáp thắc mắc cho người tiêu dùng;

+ Tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng như: tặng quà, giảm giá, miễn phí, dùng thử sản phẩm, miễn phí tư vấn nhận diện sản phẩm chính hãng, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối với người tiêu dùng...

Về tổ chức thực hiện, Sở Công Thương giao trách nhiệm cho Thanh tra Sở, các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc theo từng nhiệm vụ cụ thể được phân công trong kế hoạch triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm…

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 382/SCT-TTr của Sở Công Thương tải về tại đây!. 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong