SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

12/14/2018 4:32:34 PM
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương
Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1946/KH-SCT ngày 03/12/2018 triển khai, tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong toàn Ngành.
 
Tăng trưởng kinh tế và thay đổi mô hình tiêu thụ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng chất thải nhựa khiến ô nhiễm nhựa trở thành một vấn đề môi trường mang tính toàn cầu. Chất thải nhựa trở thành một thách thức lớn đối với cộng đồng và xã hội cần phải tăng cường việc kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và ni lông khó phân hủy.

Ngành Công Thương với vai trò là ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm bao bì, túi ni lông, sản phẩm nhựa đồng thời là ngành quản lý trong chuỗi tiêu thụ các mặt hàng  này tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong ngành Công Thương là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1946/KH-SCT ngày 03/12/2018 triển khai, tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ngành Công Thương về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong toàn ngành Công Thương. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động và người thân thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

2. Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để tạo điều kiện cho việc thu gom, tái chế và xử lý theo quy định...

3. Tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy.

4. Đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy.

- Phát động  tuần lễ thu gom chất thải tại cơ quan, doanh nghiệp, chợ, doanh nghiệp ngành Công thương.

- Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

- Tập huấn giải pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy

- Khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương (5/18/2023 3:55:45 PM)
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023 (5/16/2023 8:32:50 AM)
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (5/8/2023 10:46:37 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong