SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

Công nghiệp

9/30/2020 8:06:00 AM
Những điểm mới hướng tới quản lý chặt chẽ và hiệu quả trong phát triển cụm công nghiệp
Ngày 11/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.
 
Nghị định số 66 quy định nội dung phương án phát triển CCN và tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh, thay thế cho các quy định trong quy hoạch CCN trước đây; giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN; giải pháp đánh giá, dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của các CCN… Theo đó, phương án phát triển CCN được sắp xếp, phân bố không gian phát triển CCN hợp lý gắn với các chính sách quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng CCN trên cơ sở bảo vệ môi trường, tiết kiệm sử dụng đất, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên…

Nghị định có những điểm mới khác biệt so với quản lý, phát triển CCN trước đây, như tạo điều kiện thu hút phát triển CCN trên cơ sở điều chỉnh phương án Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn; các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác trên địa bàn. Có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển CCN để đáp ứng nhu cầu thuê đất đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và phù hợp với hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, khả năng cho thuê của các CCN trên địa bàn cấp huyện. Xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; trường hợp rút CCN ra khỏi phương án phát triển phải xác định rõ phương án chuyển đổi CCN…

Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Nguồn: Internet)

Về Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, có nhiều điểm mới so với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP như:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện một số Sở, cơ quan liên quan là thành viên) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại quyết định thành lập, mở rộng CCN (trường hợp có từ hai doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì giao doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm cao nhất). Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng CCN hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng CCN thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo hình thức đối tác công tư thì lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thời gian lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư không tính vào thời gian thẩm định thành lập, mở rộng CCN…

Với những điểm mới của Nghị định số 66/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP sẽ kỳ vọng các CCN mới được thành lập sẽ được đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thuê đất để sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, nhất là trong điều kiện nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là CPTPP, EVFTA, đang có nhiều nhà đầu tư chuyển dịch các cơ sở sản xuất từ nước khác sang Việt Nam và quan tâm khảo sát, tìm cơ hội đầu tư; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới là thành phố trực thuộc Trung ương./.   

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
Khảo sát thực tế xây dựng đề án khuyến công năm 2022 (9/28/2022 11:14:45 AM)
Mời dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Algeria 2022 (6/20/2022 8:48:12 AM)
Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tỉnh Hải Dương năm 2022 (6/14/2022 9:50:07 AM)
Từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương (12/8/2021 9:51:57 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế và gia công cơ khí chính xác năm 2021 (5/24/2021 4:06:44 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong