SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

8/20/2019 8:16:43 AM
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa
Sở Công Thương Hải Dương thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số văn bản mới liên quan đến thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019 như sau:
 
1. Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ CôngThương sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp địnhThương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/9/2019;

2. Thông tư số 13/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Hàn Quốc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2019.

3. Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về Hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á và các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/9/2019. Đối với Thông tư này, C/O mẫu E sẽ được thay thế mẫu mới; đề nghị các Doanh nghiệp còn Form cũ mang đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đổi lấy mẫu mới. (các mẫu cũ không cò nhiệu lực).

Chi tiết các Thông tư có đính kèm tại hệ thống eCosyS trong mục Văn bản pháp quy hoặc liên hệ qua điện thoại số 0220 3859792; email: xnkhaiduong@moit.gov.vn.

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đề nghị cấp C/O (7/18/2023 2:34:46 PM)
Thông báo về khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử (6/27/2023 8:45:18 AM)
Việt Nam nằm trong số ba nền kinh tế RCEP phát triển mạnh nhất trong năm nay (4/19/2023 3:47:30 AM)
Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo C/O điện tử (4/17/2023 9:20:40 AM)
9 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 328.832 tỷ đồng (10/5/2022 2:22:45 PM)
Việt Nam - Trung Quốc: Phối hợp xây dựng "vùng xanh" tại khu vực cửa khẩu (2/25/2022 9:44:42 AM)
Cấp C/O cho doanh nghiệp đạt trên 1.250 triệu USD năm 2021 (1/13/2022 9:38:01 AM)
Hội thảo phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) (12/10/2021 8:25:39 AM)
Quy định nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU (10/27/2021 11:03:08 AM)
Cấp hơn 12 ngàn bộ C/O trong 10 tháng năm 2021 (10/25/2021 3:09:22 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong