SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 30/11/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

8/2/2022 9:24:34 AM
Mời tham gia đánh giá mức độ rung chấn trong hoạt động nổ mìn khai thác than hầm lò
Sở Công Thương Hải Dương thông báo mời các đơn vị tư vấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn có năng lực, kinh nghiệm quan tâm, tìm hiểu và tham gia giúp tỉnh Hải Dương trong việc đánh giá mức độ rung chấn nổ mìn đối với hoạt động khai thác than hầm lò.
 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi, trong đó giao Sở Công Thương Hải Dương: Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi, các sở, ngành, đơn vị liên quan lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để tổ chức đo rung chấn trong quá trình nổ mìn để khai thác than của Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi, đơn vị tư vấn đo rung chấn đảm bảo kết quả đo khách quan, phản ánh đúng thực tế và theo đúng quy định của pháp luật làm cơ sở để đánh giá kết quả kiểm tra.

Sở Công Thương Hải Dương thông báo mời các đơn vị tư vấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn có năng lực, kinh nghiệm quan tâm, tìm hiểu và tham gia giúp tỉnh Hải Dương trong việc đánh giá mức độ rung chấn nổ mìn đối với hoạt động khai thác than hầm lò với nội dung công việc sau:

- Đo, đánh giá mức độ rung chấn trong quá trình nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh, phường An Lạc, thành phố Chí Linh của Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi (Thời gian hoàn thành trước 31/8/2022).

- Mức sâu khai thác: từ -100-:- -180 (từ mức âm 100 đến mức âm 180)

- Vị trí cần giám sát ảnh hưởng nổ mìn, đánh giá rung chấn trên mặt bằng, gồm: Công trình công cộng, nhà dân và một số vị trí do cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ năng lực; Các công trình đã và đang thực hiện của đơn vị, trung tâm gửi về Sở Công Thương Hải Dương, Số 14A, Bắc Sơn, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương trước ngày 05/8/2022.

Nguồn Bài: Nguyễn Hoài Bắc

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong