SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

LỊCH CÔNG TÁC

7/24/2023 2:51:20 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023
Sở Công Thương thông báo như sau:
  

Thời gian

Lãnh đạo sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(24/7/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCĐ Đề án 61

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Dự họp triển khai đầu tư thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phối Nối đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương

- Chiều: Kiểm tra công tác nghiệm thu TBA 110KV Đồng Niên

Thứ 3

(25/7/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Họp Tỉnh uỷ

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Họp Sở Giao thông vận tải

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Dự Lễ Kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(26/7/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(27/7/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc sở

- Sáng: Dự  Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc Bộ tại Quảng Ninh

- Chiều: Dự Hội nghị khuyến công các tỉnh khu vực phía Bắc lần thứ XVII

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(28/7/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc sở

- Sáng: Dự Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh khu vực phía Bắc lần thứ IX

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (4/15/2024 3:29:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (4/8/2024 2:43:26 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024 (2/26/2024 3:56:08 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (2/19/2024 4:11:03 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024 (1/15/2024 3:38:51 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023 (12/4/2023 3:14:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (11/20/2023 3:44:05 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023 (11/6/2023 4:30:27 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023 (10/30/2023 1:52:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023 (9/25/2023 9:30:17 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong