SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

LỊCH CÔNG TÁC

7/24/2023 2:51:20 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023
Sở Công Thương thông báo như sau:
  

Thời gian

Lãnh đạo sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(24/7/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCĐ Đề án 61

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Dự họp triển khai đầu tư thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phối Nối đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương

- Chiều: Kiểm tra công tác nghiệm thu TBA 110KV Đồng Niên

Thứ 3

(25/7/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Họp Tỉnh uỷ

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Họp Sở Giao thông vận tải

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Dự Lễ Kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(26/7/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(27/7/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc sở

- Sáng: Dự  Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc Bộ tại Quảng Ninh

- Chiều: Dự Hội nghị khuyến công các tỉnh khu vực phía Bắc lần thứ XVII

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(28/7/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc sở

- Sáng: Dự Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh khu vực phía Bắc lần thứ IX

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023 (9/11/2023 10:59:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023 (9/4/2023 2:26:55 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023 (7/24/2023 2:51:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023 (7/17/2023 3:01:56 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023 (7/3/2023 11:11:17 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023 (6/12/2023 2:37:42 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023 (6/5/2023 9:58:41 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023 (5/29/2023 9:01:44 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023 (5/22/2023 2:45:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023 (5/8/2023 10:22:07 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong