SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

LỊCH CÔNG TÁC

7/18/2022 2:49:29 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(18/7/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:  Đi công tác Nhật Bản

-Chiều: Đi công tác Nhật Bản

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Đi công tác Nhật Bản

-Chiều: Đi công tác Nhật Bản

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp UBND tỉnh

Thứ 3

(19/7/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp UBND tỉnh

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(20/7/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(21/7/2022)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Họp Tỉnh ủy

-Chiều: Học Nghị quyết BCH

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Học Nghị quyết BCH

-Chiều: Học Nghị quyết BCH

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Học Nghị quyết BCH

-Chiều: Học Nghị quyết BCH

Thứ 6

(22/7/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Học Nghị quyết BCH

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Học Nghị quyết BCH

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Học Nghị quyết BCH

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
 (Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023 (9/4/2023 2:26:55 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023 (7/24/2023 2:51:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023 (7/17/2023 3:01:56 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023 (7/3/2023 11:11:17 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023 (6/12/2023 2:37:42 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023 (6/5/2023 9:58:41 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023 (5/29/2023 9:01:44 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023 (5/22/2023 2:45:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023 (5/8/2023 10:22:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023 (4/24/2023 2:00:15 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong