SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 10/12/2023

LỊCH CÔNG TÁC

9/11/2023 10:59:32 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023
Sở Công Thương thông báo như sau:
  

Thời gian

Lãnh đạo sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(11/9/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tại Sở Nông nghiệp &PTNT

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng:Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(12/9/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi công tác tại cơ sở

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(13/9/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Đi công tác tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Thứ 5

(14/9/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo -

Giám đốc sở

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Thứ 6

(15/9/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc sở

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023 (12/4/2023 3:14:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (11/20/2023 3:44:05 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023 (11/6/2023 4:30:27 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023 (10/30/2023 1:52:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023 (9/25/2023 9:30:17 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023 (9/11/2023 10:59:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023 (9/4/2023 2:26:55 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023 (7/24/2023 2:51:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023 (7/17/2023 3:01:56 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023 (7/3/2023 11:11:17 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong