SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

LỊCH CÔNG TÁC

9/4/2023 2:26:55 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023
Sở Công Thương thông báo như sau:
 

Thời gian

Lãnh đạo sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(04/9/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Thứ 3

(05/9/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

-  Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Tỉnh uỷ

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Họp Sở GTVT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(06/9/2023)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Họp tại Kinh Môn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(07/9/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo -

Giám đốc sở

- Sáng: Luyện tập diễn tập KVPT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng: Đi công tác tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(08/9/2023)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc sở

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-Chiều: Làm việc với BTV TU Thái Nguyên

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi công tác tại cơ sở

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng: Họp  TT tại UBND tỉnh

- Chiều: Họp tại Sở Xây dựng

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 (5/13/2024 9:15:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024 (4/29/2024 10:41:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024 (4/22/2024 2:43:11 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (4/15/2024 3:29:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (4/8/2024 2:43:26 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024 (2/26/2024 3:56:08 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (2/19/2024 4:11:03 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024 (1/15/2024 3:38:51 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023 (12/4/2023 3:14:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (11/20/2023 3:44:05 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong