SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

12/25/2023 8:34:10 AM
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính
Sở luôn xác định lấy kết quả triển khai thực hiện các nội dung CCHC làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong cơ quan.
 

Phát huy những kết quả đạt được của hai năm qua, năm 2023 lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng cải cách.

Công tác cải cách hành chính tại Sở luôn được quán triệt gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu. Sở luôn xác định lấy kết quả triển khai thực hiện các nội dung CCHC làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong cơ quan. Xác định, đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở, trong đó có giải pháp, nhiệm vụ để hiện đại hóa nền hành chính, với mộ số nhiệm vụ cụ thể như:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở: 100% các văn bản đi (trừ văn bản mật), tài liệu chính thức trao đổi giữa lãnh đạo sở với các phòng, đơn vị, giữa các phòng, đơn vị với nhau được thực hiện dưới dạng điện tử;

- Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và chữ ký số trong giải quyết công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan;

- Toàn bộ các TTHC của sở được cung cấp cấp trực tuyến trên môi trường ở mức độ toàn trình và một phần, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;

- Tiếp tục duy trì, khai thác và sử dụng các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý và số hóa hồ sơ tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của sở.

- Trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn về hiện đại hóa nền hành chính; tạo điều kiện đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

- Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị thuộc sở trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Với việc triển khai các nhiệm vụ trên, kết quả giải quyết TTHC của Sở năm 2023 đã đạt được những kết quả rất khả quan. Đến thời điểm hiện tại của năm 2023, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là: 29.391 hồ sơ tăng 10.689 hồ sơ so với năm 2022; trong đó: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn:  29.285 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,7%), còn lại là đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết trả kết quả chậm, muộn cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của Sở đạt 98,5%.

Nguồn Bài: Lê Minh (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương (6/5/2024 8:28:30 AM)
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương (4/17/2024 3:02:16 AM)
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (3/13/2024 3:04:14 AM)
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024 (3/12/2024 4:19:08 PM)
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (2/7/2024 10:30:41 AM)
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (12/25/2023 8:34:10 AM)
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 (12/21/2023 4:19:03 PM)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2023 4:00:29 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong