SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

9/15/2022 4:24:48 PM
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
.
 

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng Kinh tế thành phố/thị xã, Phòng Kinh tế & Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện từ các cơ sở công nghiệp nông thôn, tổng hợp tham mưu Hội đồng bình chọn SPCNNTTB cấp huyện xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Qua Bưu điện;

- Nộp trực tiếp;

- Nộp trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn;

+ Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT);

+ 03 ảnh của sản phẩm chụp từ 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống), kích thước tối thiểu 10x15cm;

+ Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp huyện, phù hợp với kế hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố/thị xã; Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện.

g) Phí, lệ phí: không

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.

- Mẫu số 01: Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

- Mẫu số 02: Thuyết minh sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, cụ thể:

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

+ Tiêu chí khác.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện (9/15/2022 4:24:48 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong