SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/7/2022 9:28:58 AM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 được tổ chức nhằm tiếp tục kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng cần được tổ chức, thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm. Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng cần đảm bảo phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tham gia, đồng thời góp phần xây dựng và phát  triển  các phương thức, thói quen, kỹ năng kinh doanh, tiêu dùng phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Thời gian tổ chức các nội dung hoạt động Ngày Quyền  của  người  tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong cả năm 2022. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức trong tháng 3/2022.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã;  Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ  chức/đơn vị  liên quan triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung văn bản chỉ  đạo của trung ương và địa phương và các hoạt động tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 259/KH-UBND xem và tải về tại đây!. 

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong