SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/17/2021 9:51:53 AM
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021
Ngày 05/02/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-SCT về cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu năm 2021.
 
Theo đó, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành chủ động chuẩn bị các loại hàng hoá thiết yếu để sẵn sàng cung ứng khi có các tình huống thiên tai, lụt, bão nghiêm trọng và ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai, lụt, bão để đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhà nước, của tập thể và nhân dân, chống mọi hành động lợi dụng thiên tai để chiếm đoạt, phá hoại tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Phối hợp với các ngành, địa phương, sẵn sàng chi viện lực lượng ứng cứu kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, đối phó với thiên tai và các biện pháp giảm tác hại do thiên tai gây ra.

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, trực ban và báo cáo theo Quy định của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hải Dương. Khi có báo động cấp 3, 100% quân số Ban chỉ huy PCTT & TKCN và lực lượng xung kích của ngành phải có mặt 24/24 giờ để thường trực chỉ huy và ứng cứu phòng, chống thiên tai, lụt, bão kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ; vật tư phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Các doanh nghiệp làm đầu mối cần nắm chắc nguồn cung một số hàng hóa thiết yếu và có phương án chủ động chuẩn bị nguồn hàng để sẵn sàng cung ứng cho tỉnh khi xảy ra thiên tai, lụt bão.

Kế hoạch số 222/KH-SCT xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong