SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 17/6/2024

Công tác Đảng

4/4/2019 4:32:01 PM
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019.
 
Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương và Công văn số 1004-CV/VPTU ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019, ngày 19/3/2019, Đảng bộ Sở Công Thương ra Công văn số 17-CV/ĐU yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

1. Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại căn cứ nội dung Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương về việc chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019, thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung trên trang thông tin điện tử của ngành để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nắm bắt thông tin về mục đích, yêu cầu, các nội dung triển khai thực hiện.

2. Các chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương (đính kèm dưới đây) phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ tích cực hưởng ứng viết bài tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019 ./.

Kế hoạch số 189-KH/BTCTW 

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong