SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Tin hoạt động

4/25/2017 4:43:19 PM
Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
Ngày 12/4, Công đoàn ngành Công Thương ban hành Hướng dẫn số 11a/HD-CĐN về kê khai, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Theo đó, Công đoàn Ngành hướng dẫn các Công đoàn cơ sở cụ thể về nguyên tắc xét và tặng kỷ niệm chương; đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện để xét tặng kỷ niệm chương.

Hồ sơ Công đoàn cơ sở đề nghị tặng Kỷ niệm chương gồm:

  1. Tờ trình đề nghị của đơn vị;
  2. Danh sách đề nghị xét tặng;
  3. Bản khai cá nhân đề nghị xét tặng có xác nhận của Công đoàn cơ sở. (Hồ sơ lập 02 bộ như nhau, 01 bộ gửi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 01 bộ lưu tại Liên đoàn Lao động tỉnh).

Thời gian tổ chức trao tặng vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) hàng năm hoặc hội nghị, đại hội công đoàn.

Sau khi nghiên cứu hướng dẫn chi tiết nội dung đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, Công đoàn Ngành yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định, tiêu chuẩn để rà soát đề nghị khen tặng cho cá nhân đủ điều kiện và gửi hồ sơ về Công đoàn Ngành chậm nhất vào ngày 15/5/2017.

Xem nội dung Hướng dẫn số 11a/HD-CĐN và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Công đoàn Ngành

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hoạt động công đoàn không theo lối mòn (1/24/2019 2:29:07 PM)
Hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 (9/10/2018 11:50:57 AM)
Đại hội Công đoàn Ngành Công Thương Hải Dương, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp (3/29/2018 11:25:22 AM)
Công đoàn Văn phòng Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2017-2022 (11/29/2017 1:57:23 PM)
Công đoàn ngành Công Thương Hải Dương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 (7/27/2017 9:20:12 AM)
Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" (4/25/2017 4:43:19 PM)
Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam quan tâm người lao động (11/18/2016 9:43:11 AM)
Công đoàn Công ty TNHH Shints BVT Tổng kết khen thưởng cán bộ đoàn viên (1/22/2016 11:11:38 AM)
CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT 1 TỔ CHỨC Fesstival “Đêm hội nối vòng tay lớn” (1/15/2016 11:09:08 AM)
Công ty TNHH Makalot VN 2 tổ chức "Ngày hội đoàn kết Makalot 2015” (1/11/2016 11:04:14 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong