SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 22/6/2024

Công tác Đảng

1/19/2023 1:30:08 AM
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Ngày 17/01/2023, Đảng bộ Sở Công Thương chức “Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023”. Đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương chủ trì hội nghị.
 

Năm 2022 với sự nỗ lực cao của BTV, BCH và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh... Chủ động và sớm triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng , Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng, quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể;...

Năm qua cũng là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Công Thương đã tham mưu, làm tốt việc lan tỏa mạnh mẽ khát vọng phát triển đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong ngành, tạo sức mạnh to lớn, động lực phát triển bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hải Dương.

Kết quả năm 2022, tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 10/10 đơn vị, trong đó có 02 Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 08 chi bộ đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ tặng giấy khen cho 02 chi bộ và 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với kết quả đó, Đảng bộ Sở Công Thương đã được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tặng giấy khen Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, 01 chi bộ được tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” có thành tích tiêu biểu 05 năm liên tục, Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc, 02 đồng chí đề nghị Bộ Công Thương tặng Bằng khen.

Đồng chí Vũ Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Công Thương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số đảng viên  ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc và chỉ đạo của cấp trên chưa nghiêm, ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt; Chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện một số công việc còn chậm so với yêu cầu thực tiễn đề ra.

Đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với công tác xây dựng Đảng, đồng thời quán triệt các đảng viên trong Đảng bộ cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, còn hạn chế để khắc phục. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành Công Thương Hải Dương sẽ nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau:

1. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chỉ đạo các chi bộ triển khai quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chú trọng xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên và thực hiện các cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

4. Tập trung triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 5. Tăng cường công tác nghiệp vụ đảng viên, kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức kịp thời cho những đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn sau 12 tháng thử thách.

 6. Đảng ủy, UBKT tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện toàn diện và có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy Ban kiểm tra.

 7. Tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và BCH Đảng bộ Sở.

 8. Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu quán triệt, học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 9. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên người lao động trong phạm vi cho phép.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai (VP Đảng ủy)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong