SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Công tác Đảng

7/30/2015 3:12:01 PM
Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Ngày 28/7/2015, Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Đồng chí Vũ Doãn Quang - Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương chủ trì Hội nghị. Đại biểu Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương có đồng chí Lê Văn Tạo - Phó Bí thư thường trực. Tham dự Hội nghị có mặt đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận; Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Thị Kim Phượng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng chí Phạm Văn Tuấn -Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ trình bày báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời báo cáo việc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015.

Các báo cáo tại Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 như: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 10 và lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015). Thực hiện học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ theo các chuyên đề năm 2015; chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành Công Thương. Chỉ đạo thực hiện tốt đề án số 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ”. Kịp thời phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Chỉ đạo Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017 và tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên thể hiện qua số lượng các cuộc kiểm tra, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát và nội dung báo cáo của đối tượng được kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả và thông báo kết luận.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Chi, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể nhất trí cao với nội dung các báo cáo đã trình bày, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2015 tập trung vào: Công tác kiểm tra giám, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên, lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tạo - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, đồng chí cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Sở phải tập trung triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2015 như: Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI); tăng cường tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc năm 2015; làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong việc phát triển công nghiệp và thương mại, quan tâm tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Doãn Quang - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tạo - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và ý kiến tham luận các Chi, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể. Đồng chí cũng chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong toàn Đảng bộ; quán triệt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đề ra những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến, kịp thời định hướng, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trước trong và sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tâp trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 và Đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển cán bộ trong cơ quan theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn tổ chức các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Thực hiện Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Thông tư 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Quán triệt kịp thời các quy định của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Vũ Doãn Quang yêu cầu Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc nghiêm túc trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên cuối năm 2015; thẩm định, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra năm 2015.

 

Nguồn Bài: Nguyễn Quốc Huy (Văn phòng Đảng ủy Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong