SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

Công tác Đảng

12/28/2020 7:30:10 AM
Hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ,...
 
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 12/11/2020 của Tỉnh ủy Hải Dương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 02/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 24/12/2020, Đảng Bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị trên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí U Ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, phó bí thư các chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Hội nghị đã quán triệt nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)  gồm 03 nội dung chính sau: (1). Chủ đề Đại hội, (2). Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, (3). Những nội dung chủ yếu về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định chủ đề của Đại hội, cũng như Báo cáo Chính trị là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nêu gương, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Đồng thời xác định các công việc đột phá trong nhiệm kỳ như: (1) Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc đăng ký, nêu gương, làm theo của đảng viên; (2) Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng và thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; (3)Tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ gắn với kiểm tra, giám sát việc nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị thống nhất những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đảng bộ Sở yêu cầu các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tại chi bộ mình một cách thiết thực, hiệu quả. Sau khi được học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra./.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong