SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 17/6/2024

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

9/28/2015 3:20:16 PM
Đẩy mạnh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam
Đề án đặt ra mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 300 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 11%-12%/năm trong giai đoạn từ năm 2015-2020.

Ngày 24/8/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký Quyết định số 1467/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; với quan điểm là đẩy mạnh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam; phát triển xuất khẩu theo hướng tăng trưởng bền vững; phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; định hướng và đẩy mạnh xuất khẩu theo một số thị trường khu vực như: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Đại Dương, Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Mỹ La tinh, Châu Phi, Tây Á và Nam Á.

Sản phẩm may xuất khẩu của Công ty TNHH May Tinh Lợi

Đề án đặt ra mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 300 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 11%-12%/năm trong giai đoạn từ năm 2015-2020; phấn đấu cân bằng thương mại ổn định vào năm 2020 và thặng dư thương mại bền vững từ các năm tiếp theo.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra các định hướng chung đối với các thị trường và định hướng rõ ràng đối với từng thị trường cụ thể. Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra 7 giải pháp để thực hiện như sau: (I) Đẩy mạnh hoạt động đàm phán song phương và đa phương; (II) tăng cường cơ chế trao đổi thông tin cấp Chính phủ, xử lý các rào cản thương mại và các vấn đề vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước; (III) xúc tiến thương mại; (IV) phát huy vai trò của cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài trong công tác phát triển thị trường; (V) củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; (VI) ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại và tranh chấp thương mại quốc tế; (VII) nâng cao năng lực của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.

(Bùi Văn An - Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại)

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đề nghị cấp C/O (7/18/2023 2:34:46 PM)
Thông báo về khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử (6/27/2023 8:45:18 AM)
Việt Nam nằm trong số ba nền kinh tế RCEP phát triển mạnh nhất trong năm nay (4/19/2023 3:47:30 AM)
Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo C/O điện tử (4/17/2023 9:20:40 AM)
9 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 328.832 tỷ đồng (10/5/2022 2:22:45 PM)
Việt Nam - Trung Quốc: Phối hợp xây dựng "vùng xanh" tại khu vực cửa khẩu (2/25/2022 9:44:42 AM)
Cấp C/O cho doanh nghiệp đạt trên 1.250 triệu USD năm 2021 (1/13/2022 9:38:01 AM)
Hội thảo phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) (12/10/2021 8:25:39 AM)
Quy định nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU (10/27/2021 11:03:08 AM)
Cấp hơn 12 ngàn bộ C/O trong 10 tháng năm 2021 (10/25/2021 3:09:22 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong