SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ

3/27/2023 2:46:46 PM
Đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Đề án trên.
 

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 23-NQ/TU, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của người đứng đầu các đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát và cụ thể trong việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân điện tử gắn chip phục vụ 5 nhóm tiện ích: (1) Phục vụ thủ tục hành chính và cung cấp trực tuyến Các dịch vụ công cộng; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái kết nối, khai thác, bổ sung, làm phong phú dữ liệu dân số; (5) Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Quy định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, trách nhiệm hoàn thành để phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW theo phương châm “pháp luật đi trước một bước và có tính dự báo”, “làm đến đâu chắc đến đó”.

Nguồn Bài: baohaiduong.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hải Dương hướng dẫn cài đặt và sử dụng nền tảng số cho hàng nghìn người (8/31/2023 2:33:15 PM)
Đa dạng các hoạt động, sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thông qua Tuần lễ Chuyển đổi số (8/25/2023 2:28:06 AM)
Cần chú trọng phát triển các nền tảng số (8/15/2023 4:04:31 AM)
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (4/10/2023 3:14:05 PM)
Cổng tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 hoặc Website https://tracuutenmien.gov.vn (4/10/2023 11:28:45 AM)
Đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” (3/27/2023 2:46:46 PM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” (3/7/2023 10:35:51 AM)
Tập huấn "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" (12/3/2022 4:34:20 PM)
Ứng dụng chuyển đổi số và TMĐT trong các hợp tác xã tỉnh Hải Dương: Còn nhiều gian nan (10/15/2022 3:51:03 PM)
Lần đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2022 8:02:49 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong