SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Công tác Đảng

1/19/2016 9:56:11 AM
Đảng bộ Sở tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Với những kết quả hoạt động trong năm 2015, Đảng bộ Sở Công Thương vinh dự được Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Trong sạch-Vững mạnh”.

Ngày 14 tháng 01 vừa qua, Đảng Bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Vũ Doãn Quang - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, Đảng uỷ Sở luôn bám sát nội dung Nghị quyết, định hướng của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh trong công tác điều hành chỉ đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ đảng viên, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng uỷ Sở luôn triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của Chính Phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chú trọng tới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường; công tác cung cấp hỗ trợ thông tin xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường; công tác khuyến công và hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề.   

Năm 2015, Đảng uỷ Sở chủ động lãnh đạo các phòng ban và đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công tác dân vận chính quyền, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; BCH Đảng bộ Sở Công Thương đã xây dựng và thực hiện hiện tốt kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 20/11/2014 về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận các Chi bộ trực thuộc tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí.

Đảng uỷ Sở đã tích cực chỉ đạo các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ thực hiện tốt các đề án và Nghị quyết của Đảng uỷ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; tổng kết việc triển khai thực hiện 4 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tổ chức kê khai tài tài sản và thu nhập của cán bộ Đảng viên công chức theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đảng uỷ Sở luôn đề cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2015, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát tại chi bộ. Đồng thời Đảng uỷ Sở rất quan tâm tới công tác lãnh đạo các đoàn thể tổ chức xã hội thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu các đề án đã đề ra.

Song song với đó, Đảng uỷ Sở không ngừng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; quan tâm đào tạo xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bô lãnh đạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ phát huy năng lực sáng tạo, làm việc nhiệt tình và trách nhiệm.

Các đảng viên tại Hội nghị đều nhất trí với nội dung Báo cáo năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra năm 2016, một số ý kiến đã phát biểu xây dựng về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác thanh kiểm tra đảng viên và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác tuyên truyền người Việt dùng hàng Việt; thanh niên với hội nhập kinh tế quốc tế; công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật chống hàng, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Đ/chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Sở Công Thương đã góp phần tích cực vào sự phát triển  kinh tế, xã hội của tỉnh Đảng bộ. Đồng chí cũng rất tâm đắc với các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo của các chi bộ. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khoá II và mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Vũ Doãn Quang - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, thay mặt Đảng bộ Sở tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, phấn đấu tiếp tục lãnh đạo Đảng uỷ Sở làm tốt những nhiệm vụ cấp trên giao phó. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát của Đảng uỷ, chương trình kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ năm 2016. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình làm việc cụ thể, nâng cao chất lượng chất lượng kiểm tra, giám sát và sinh hoạt tại các chi bộ.

Đ/chí Vũ Doãn Quang -  Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đảng uỷ Sở sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các Chi bộ, Đoàn thanh niên, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch như: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Phát huy tấm gương người tốt, việc tốt tại các đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua tổ chức cơ sở Đảng trong sach vững mạnh. Tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của các Chi bộ, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công chứ, viên chức trong cơ quan.

Đảng uỷ Sở cũng ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị, chi bộ, động viên các đơn vị tiếp tục phát huy những thế mạnh, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016 với các mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu năm 2016 Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch - Vững mạnh”và được Đảng uỷ khối tặng Giấy khen. Trong đó, 100% Chi bộ và Đảng bộ bộ phận đạt “Trong sạch - Vững mạnh”. Có ít nhất 02 Chi bộ được Đảng uỷ khối tặng Giấy khen. 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. chuyển đảng kịp thời cho các đảng viên dự bị, kết nạp và cử quần chúng ưu tú tham dự lớp đối tượng Đảng. Phấn đấu 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Vững mạnh.

Với những kết quả hoạt động trong năm 2015, Đảng bộ Sở Công Thương vinh dự được Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Trong sạch-Vững mạnh”, tặng Giấy khen của Đảng uỷ Khối cho 02 Chi bộ và đề nghị Tỉnh uỷ tặng bằng khen cho 01 chi bộ.

Nguồn Bài: Vương Hồng Hưng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong