SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

Công tác Đảng

2/15/2017 3:38:04 PM
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Với những kết quả hoạt động trong năm 2016, Đảng bộ Sở Công Thương vinh dự được Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Trong sạch-Vững mạnh”.

Ngày 09 tháng 02 vừa qua, Đảng Bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Kim Thanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh, tác động trực tiếp đến công tác nhân sự, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Sở Công Thương. Vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, Đảng ủy Sở đã thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Sở đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.

Về công tác chính trị tư tưởng: Ban Chấp hành Đảng uỷ Sở đã tổ chức triển khai văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); tích cực tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII; tuyên truyền thông tin về phán quyết của Toà Trọng tài Thường trực vụ kiện “đường lưỡi bò” giữa Philippine với Trung Quốc; chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương tại các buổi sinh hoạt thường kỳ.

Đảng uỷ Sở thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới từng đảng viên thông qua việc tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề như: “Tiết kiệm và thực hành tiết kiệm”; “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Cách lãnh đạo” trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và đoàn thể. Các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI và học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đ/chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho đảng viên xuất sắc.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh: Đảng uỷ Sở tích cực triển khai và thực hiện tốt các quyết định, nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá bằng nhiều kênh thông tin và các chuyên mục “Tự hào hàng Việt” trên sóng phát thanh truyền hình.

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành mang lại hiệu quả tích cực cho công tác quản lý nhà nước, cụ thể: Công tác quản lý nhà nước về xăng dầu và khí đốt hoá lỏng; công tác quản lý chợ được thực hiện chặt chẽ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác quản lý bán hàng đa cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động kinh doanh than; bảo đảm hành lang lưới điện cao áp, tiết kiệm năng lượng; xúc tiến thương mại với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh; khuyến công và hỗ trợ phát triển công nghiệp; thanh tra, quản lý thị trường; hội nhập quốc tế, xuất nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng luôn được Đảng uỷ Sở chú trọng chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận thực hiện có hiệu quả, được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh ghi nhận. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, dân vận trong cơ quan và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có nhiều cải tiến so với năm trước.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định, nội dung sinh hoạt đa dạng, thường xuyên đổi mới, chất lượng ngày càng nâng cao. Năm 2016, toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt đề án về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên” và đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ”; đồng thời nhanh chóng kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức vụ Bí Thư Đảng uỷ Sở, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác tổ chức cán bộ và phát triển Đảng luôn được Đảng uỷ quan tâm, trong năm Đảng bộ đã giới thiệu được 06 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng và đề nghị kết nạp 02 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức xã hội; công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo. Năm 2016, Đảng uỷ Sở đã xét công nhận 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và 8 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Quản lý thị trường đạt danh hiệu “Trong sạch - Vững mạnh”.

Đ/chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho Chi bộ có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong việc khuyến khích đảng viên tích cực, tự giác nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Chất lượng sinh hoạt Đảng chưa đồng đều tại các Chi bộ cơ sở. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan chỉ đơn thuần ở bề nổi mà thiếu chiều sâu, chưa gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số cấp uỷ và đảng viên còn hạn chế, còn tình trạng e dè, nể nang, né tránh.

Nhằm khắc phục những hạn chế của năm 2016 và thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017, đại diện lãnh đạo một số Chi bộ đã phát biểu xây dựng các nội dung về: (1) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của người đảng viên. (2) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn và coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng chính là nhiệm vụ chính trị của người đảng viên. (3) Giáo dục lối sống và đạo đức cho cán bộ đảng viên. (4) Vai trò của đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, chú trọng chăm lo bồi dưỡng và giáo dục tinh thần cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Đ/chí Đặng Thị Kim Thanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung

Trong chương trình của Hội nghị, thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh và đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tặng hoa và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó bí thư chi bộ Thanh tra Sở. Vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng nhân dịp đầu xuân, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung xúc động phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, tổ chức cơ sở Đảng đã thường xuyên dìu dắt, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và giúp đỡ đồng chí trong những năm tháng đã qua, đồng thời hứa tiếp tục phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết, trong sạch và vững mạnh.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2016, Đảng bộ Sở Công Thương được Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh công nhận “Trong sạch - Vững mạnh”. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở Phạm Thanh Hải vinh dự được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục.

Đ/chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở vinh dự được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen

Đ/chí Đặng Thị Kim Thanh - Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh - Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Sở Công Thương, đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng rất tâm đắc với các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu và nhất trí với 05 nhiệm vụ chính mà Đảng uỷ Sở đã đề ra trong năm 2017, đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đảng viên về tư tưởng chính trị  gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khoá XII; ghi sổ người tốt, việc tốt; chú trọng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình. Đảng uỷ Sở chủ động chỉ đạo các Chi bộ tổ chức tốt Đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quý I năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở thay mặt Đảng bộ Sở tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, quán triệt nội dung Hội nghị tới toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của đảng viên; nâng cao hiệu quả nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chấp hành tốt các quy định trong Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ đảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch mục tiêu để thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương và địa phương; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khoá XII về ngăng chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá, nâng cao ý thức đạo đức và lối sống của cán bộ đảng viên. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW4 khoá XII và Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ khoá XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khoá II, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng công tác phê bình và tự phê bình. Chỉ đạo tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đ/chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Lãnh đạo Đảng uỷ Sở ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị, chi bộ, động viên các đơn vị tiếp tục phát huy những thế mạnh, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017 với các mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu năm 2017 Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch - Vững mạnh”. Trong đó, 100% Chi bộ và Đảng bộ bộ phận đạt “Trong sạch - Vững mạnh”. Có ít nhất 02 Chi bộ được Đảng uỷ khối tặng Giấy khen. 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuyển đảng kịp thời cho các đảng viên dự bị; kết nạp và cử quần chúng ưu tú tham dự lớp đối tượng Đảng từ 04 - 06 đoàn viên ưu tú.  Phấn đấu 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Vững mạnh./.

Nguồn Bài: Lê Minh

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong