SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 22/6/2024

Công tác Đảng

1/30/2019 4:25:46 PM
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Ngày 25/01/2019, Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng, Ủy viên BTV Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trong năm 2018, với sự nỗ lực cao của tập thể và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ, đây thực sự là những nhân tố chính góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu mà Nghị quyết BCH Đảng bộ đã đề ra. Những nhiệm vụ đó thể hiện trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh...

Để đạt được những kết quả trên, trong năm qua, Đảng ủy Sở đã chủ động triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới từng chi bộ Đảng; coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trực thuộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Sở Công Thương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số đảng viên  ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc và chỉ đạo của cấp trên chưa nghiêm, ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt; ý thức tham dự các hội nghị, các cuộc họp của một số đảng viên chưa nghiêm túc ảnh hưởng đến kết quả một số hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về công tác xây dựng Đảng, đồng thời quán triệt các đảng viên trong Đảng bộ cần khắc phục những mặt còn yếu, còn hạn chế trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu các Ủy viên BCH, Bí thư các chi bộ sau Hội nghị này tiếp tục tổ chức cho đảng viên trong chi bộ nghiên cứu các nội dung của Nghị Quyết để triển khai, thực hiện trên cơ sở đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và có kế hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu kết luận hội nghị

Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ Sở cần tập trung lãnh đạo triển khai tích cực, có hiệu quả trên một số mặt công tác sau:

1. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt làm theo Bác.

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chú trọng xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên và thực hiện các cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

4. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7,8 (khóa XII); Tăng cường công tác nghiệp vụ đảng viên, kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức kịp thời cho những đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn sau 12 tháng thử thách.

5. Đảng ủy, UBKT tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện toàn diện và có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và UBKT.

6. Tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ Sở.

7. Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu quán triệt, học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

8. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên người lao động trong phạm vi cho phép.

9. Phấn đấu năm 2019 Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong đó, 100% Chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Có ít nhất 02 Chi bộ được Đảng uỷ Khối tặng giấy khen. 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuyển đảng kịp thời cho các đảng viên dự bị; kết nạp và cử quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dường đối tượng kết nạp Đảng. Phấn đấu 100% các Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Vững mạnh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, Đảng ủy Sở Công Thương đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018. 

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong