SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

Công tác Đảng

7/27/2018 3:48:46 PM
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018
Tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBTV; UVBCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Ngày 26/7/2018, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai tổ chức thực hiện 04 Kết luận, 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (khóa VIII).

Tham dự Hội nghị các đồng chí UVBTV; UVBCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung 3 Nghị quyết: (1) Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; (3) Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Hội, Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh những nội dung trên là những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết TW7. Đồng chí yêu cầu sau khi kết thúc hội nghị, đảng bộ bộ phận, các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 tại đảng bộ, chi bộ mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

6 tháng đầu năm 2018 và trong nửa đầu nhiệm kỳ (2015-2020) với sự nỗ lực cao của BTV, BCH và toàn thể cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh... Chủ động và sớm triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể;...

Để phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra thông qua việc lãnh đạo triển khai có hiệu quả những việc trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện 04 Kết luận, 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII). Nghiêm túc tổ chức và đổi mới cách thức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Đảng ủy Khối. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lê  Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  

3. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên người lao động trong phạm vi cho phép.

4. Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng đầu năm. Tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, thường xuyên, có nền nếp nhằm phòng ngừa, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm. Khắc phục tình trạng hữu khuynh, né tránh.

5. Quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh; thường xuyên lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phát huy thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong đơn vị.

6. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành chỉ tiêu theo đúng kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong