SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

Công tác Đảng

7/19/2016 2:22:48 PM
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016
Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng đối với công tác Đảng…

Ngày 15/7/2016, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở. Đồng chí Nguyễn Trong Tuệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai quán triệt Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, giúp mỗi đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết so với nhiệm kỳ trước.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở trình bày Kế hoạch hành động của Đảng ủy Sở Công Thương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau phần triển khai, quán triệt nghị quyết, hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Đảng bộ. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên; vai trò của thanh niên trong cải cách hành chính; công tác quản lý hồ sơ và ghi sổ nghị quyết chi bộ...

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng đối với công tác Đảng, đồng thời cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, đảng viên cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục vươn lên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các ủy viên BCH, Bí thư các chi bộ, Đảng bộ bộ phận sau Hội nghị này tiếp tục tổ chức cho đảng viên trong chi bộ, đảng bộ nghiên cứu các nội dung của Nghị Quyết và tích cực triển khai, thực hiện trên cơ sở đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và có kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chú trọng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" và Nghị quyết 12 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

2. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các Quy hoạch, đề án, Chương trình, kế hoạch….. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, chuyên đề quy hoạch quy định mới trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc tạo điều kiện doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính được phát triển. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái... làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương; Đẩy mạnh các hoạt động XTTM, Khuyến công trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch, Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt như: Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020; Chương trình Phát triển Thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020. XTTM hàng nông sản và sản phẩm làng nghề của tỉnh, tổ chức các hội chợ thương mại,...Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và bình xét phong tặng nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2016….; Thực hiện rà soát, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Công Thương. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức và công dân; Làm tốt vai trò tham mưu của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là cơ quan thường trực như: BCĐ 389, BCĐ An toàn lưới điện cao áp, BCĐ tiết kiệm điện, BCĐ Hội nhập quốc tế, BCĐ thực hiện chiến lược XNK, BCĐ thực hiện Thông tư liên tịch 31.....

3. Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiếp tục thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2016; Tăng cường hướng dẫn các chi bộ làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên...

4. Đảng ủy và Lãnh đạo Sở tiếp tục thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) đẩy mạnh hoạt động; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng...

5. Thực hiện Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 22/TTLT/BCT-BNV về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công thương và Nghị định số 108/NĐ-CP về tinh giảm biên chế và CCHC và Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương. Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, làm tốt công tác dân vận… Phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh toàn Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2016 và những năm tiếp theo./.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong