SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 17/6/2024

CHUYỂN ĐỔI SỐ

6/29/2022 8:04:13 AM
Công tác chuyển đổi số của Ngành Công Thương Hải Dương 6 tháng đầu năm 2022
Để triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của ngành 6 tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương đã triển khai một số công việc trọng tâm như sau:
 

Xây dựng nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của Sở. Thường xuyên có các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó có nội dung liên quan đến tăng cường ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sở Công Thương đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở gồm các thành viên là lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị và phân công nhiệm vụ thực hiện công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của ngành. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Ngành Công Thương Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng, giá trị lợi ích của chuyển đổi số nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy để áp dụng, triển khai thực hiện chuyển đổi số, qua đó đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn; gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến - một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, cập nhật vào Hệ thống, chuyển các phòng chuyên môn giải quyết theo đúng quy trình quy định.

Sở đã xây dựng chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 -2025 và hàng năm và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trong hoạt động quản lý, lưu thông hàng hóa, tiêu dùng hàng ngày của người dân. Phổ biến, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh, các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như nông sản tiêu biểu, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư hạ tầng thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Công tác chuyển đổi số được Sở Công thương tích cực triển khai trong 6 tháng qua, đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn Bài: Lê Đức Anh (KH,ĐT&HTQT - SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart-HaiDuong (3/29/2024 4:06:42 AM)
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (2/9/2024 2:32:29 AM)
Phấn đấu đến năm 2025, 70% số cơ quan báo chí của Hải Dương đưa nội dung lên các nền tảng số (12/15/2023 3:42:10 AM)
Giao dịch chuyển tiền sẽ bắt buộc xác thực khuôn mặt (10/16/2023 3:38:58 AM)
Chuyển đổi số, chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển đột phá (10/10/2023 5:21:41 PM)
Hải Dương hướng dẫn cài đặt và sử dụng nền tảng số cho hàng nghìn người (8/31/2023 2:33:15 PM)
Đa dạng các hoạt động, sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thông qua Tuần lễ Chuyển đổi số (8/25/2023 2:28:06 AM)
Cần chú trọng phát triển các nền tảng số (8/15/2023 4:04:31 AM)
Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (4/10/2023 3:14:05 PM)
Cổng tra cứu thông tin tên miền qua đầu số 156 hoặc Website https://tracuutenmien.gov.vn (4/10/2023 11:28:45 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong