SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2024

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

11/18/2022 10:29:23 AM
Công khai kết quả đo rung chấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh
Công khai kết quả đo rung chấn, giám sát ảnh hưởng nổ mìn
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại văn bản số 3080/UBND-VP ngày 26/10/2022 về việc kết quả giám sát nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, trong đó giao Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với UBND thành phố Chí Linh, chính quyền địa phương công khai kết quả đo rung chấn, giám sát nổ mìn tại mỏ Cổ Kênh. Sở Công Thương triển khai thực hiện công khai về kết quả đo rung chấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn trên Website của Sở Công Thương, gồm các văn bản như sau:

- Văn bản số 3080/UBND-VP ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc kết quả giám sát nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

- Văn bản số 02-2022/CV-TTBDTVNM, ngày 09/09/2022 của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn nổ mìn;

- Văn bản số 1982/HCMQN-KT, ngày 20/9/2022 của Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh;

- Báo cáo số 1534/BC-SCT, ngày 21/9/2022 của Sở Công Thương về kết quả thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ Cổ Kênh đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi- Chi nhánh Hải Dương (kèm phụ lục).

Nguồn Bài: Nguyễn Hoài Bắc (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/8/2024 3:00:36 AM)
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 4:46:31 PM)
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong