SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

Thủ tục hành chính cấp huyện

1/16/2020 4:21:12 PM
Lĩnh vực thương mại lưu thông hàng hóa trong nước
.

1. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

       2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

       3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

       4. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

       5. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

      6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

      7. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

      8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

      9. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

·         Xem nội dung chi tiết tại đây!

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lĩnh vực thương mại lưu thông hàng hóa trong nước (1/16/2020 4:21:12 PM)
Lĩnh vực công nghiệp địa phương (1/16/2020 3:24:05 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong