SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

Công khai ngân sách

1/10/2020 6:01:00 PM
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương
Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT về việc công khai số liệu dự toán năm 2020 đến các phòng và đơn vị trực thuộc.
 
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương “ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020”; Thông báo số 100/TB-STC ngày 10/01/2020 của Sở Tài chính Hải Dương “ về việc thông báo kết quả kiểm tra phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2020;

Ngày 10 tháng 01 năm, 2020 Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT về việc công khai số liệu dự toán năm 2020 đến các phòng và đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết dưới đây:

1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (xem tại Phụ lục số 01)

2. Thuyết minh phân bổ dự toán chi NSNN năm 2020(xem tại Phụ lục số 02)

 

Nguồn Bài: Trần Đức Trường

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
TTXTTM công khai thu chi ngân sách năm 2022 (7/24/2023 8:44:01 AM)
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý II năm 2023 (7/14/2023 4:18:39 PM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (7/12/2023 9:44:24 AM)
TT Xúc Tiến Thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 2/2023 (7/5/2023 9:10:55 AM)
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý I năm 2023 (6/15/2023 7:52:22 AM)
TT Xúc tiến thương mại Hải Dương công khai dự toán Quý I năm 2023 (4/16/2023 4:02:11 PM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023 (2/8/2023 4:22:05 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023 (1/19/2023 3:15:00 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương công khai dự toán ngân sách năm 2023 (1/18/2023 4:13:06 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021 (10/19/2022 2:30:03 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong