SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

Giới thiệu

11/28/2015 8:05:29 AM
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Giới thiệu cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương

Chi cục Quản lý thị trường gồm 01 Chi cục trưởng và 04 Phó chi cục trưởng

 

 

I. LÃNH ĐẠO CHI CỤC:

 

 

+ Chi Cục trưởng:

Nguyễn Thanh Hải

 

- Điện thoại cơ quan:

0220.3853103

 

- Di động:

 

 

 

+ Các Phó Chi cục trưởng:

 

1- Chi cục phó:

Bùi Trọng Thuân

 

- Điện thoại cơ quan:

02203. 837651

 

2- Chi cục phó:

Bùi Thế Hùng

 

- Điện thoại cơ quan:

02203. 837650

 

3- Chi cục phó:

Bùi Trường Giang

 

- Điện thoại cơ quan:

02203. 837653

 

4- Chi cục phó:

Nguyễn Đức Nghĩa

 

- Điện thoại cơ quan:

02203. 856266

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Trưởng phòng:

Nguyễn Văn Thông

Điện thoại:

02203. 852577

Phó trưởng phòng:

Vũ Thị Hoa

Phó trưởng phòng:

Nghiêm Trọng Vân

 

 

2. Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ

Trưởng phòng:

Vũ Minh Hải

Điện thoại:

02203. 836662

Fax:

02203. 840485

 

 

3. Phòng Pháp chế - Thanh tra

Trưởng phòng:

Phạm Hữu Quý

Điện thoại:

02203 830322

Phó trưởng phòng:

Hà Thị Vân Huyền

 

 

 

 

 

 

III. CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

 

Đội QLTT số 01

Điện thoại: 02203. 830758

Thực hiện kiểm tra kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà.

 

 

Đội QLTT số 02

Điện thoại: 02203. 885760

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện Chí Linh, Nam Sách.

 

 

Đội QLTT số 03

Điện thoại: 02203. 715055

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang.

 

 

Đội QLTT số 04

Điện thoại: 02203. 786353

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện.

 

 

Đội QLTT số 05

Điện thoại: 02203. 561055

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện Kim Thành, Kinh Môn.

 

 

Đội QLTT số 06:

Điện thoại: 02203. 830111

Chuyên sâu kiểm tra những vụ trọng điểm, điển hình về hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, vi phạm đo lường chất lượng hàng hoá... đối với các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Đội QLTT số 07

Điện thoại: : 02203. 845444

Cơ động kiểm tra kiểm soát chống hàng lậu trên các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung nghiên cứu, kiểm tra các vụ việc điển hình về vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu.

 

 

Đội QLTT số 08

Điện thoại: 02203. 856397

Cơ động kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Chi cục Quản lý thị trường

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại (9/9/2022 8:56:39 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (8/9/2022 8:04:40 AM)
Tổ chức, bộ máy (2/9/2021 10:47:14 AM)
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (1/30/2020 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong