SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

Công tác Đảng

9/9/2022 3:40:07 PM
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo báo cáo của các chi bộ, Đề án nhân sự bí thư, phó bí thư các chi bộ, Chương trình, kịch bản đại hội, thời gian và phân công Lãnh đạo, Ban Thường vụ dự chỉ đạo đại hội.
 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 25/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 06/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025”. Triển khai Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 8/9/2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp nghe và duyệt lần cuối các nội dung liên quan đến đại hội các chi bộ.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Văn phòng Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất thông qua Dự thảo báo cáo của các chi bộ, Đề án nhân sự bí thư, phó bí thư các chi bộ, Chương trình, kịch bản đại hội, thời gian và phân công Lãnh đạo, Ban Thường vụ dự chỉ đạo đại hội. Tại cuộc họp Đảng ủy Sở đã lựa chọn Chi bộ Quản lý thương mại tổ chức đại hội điểm. Theo kế hoạch đại hội các chi bộ hoàn thành trước ngày 16/9/2022.

Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy  viên, Bí thư Đảng bộ yêu cầu việc tổ chức đại hội phải thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu.

Các chi bộ trực thuộc bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực và uy tín, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. 

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong