SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 23/6/2024

THÔNG TIN VẢI THIỀU

5/21/2124 9:08:31 AM
BẢNG GIÁ VẢI HÀNG NGÀY
Giá vải quả tại Thanh Hà, Chí Linh và TP Hải Dương mùa vụ năm 2024
  

Ngày

Tại huyện Thanh Hà

Tại TP Chí Linh

Tại TP Hải Dương

Bán buôn (đ)

Bán lẻ (đ)

Bán buôn (đ)

Bán lẻ (đ)

Bán lẻ (đ)

(A)

                                     Vải sớm: U hồng, tàu lai (Theo quy trình VietGAP)

21/5/2024

35-38.000

40-45.000

32-35.000

37-40.000

50.000

22/5/2024

35-40.000

42-45.000

32-35.000

37-40.000

50.000

23/5/2024 

35-40.000

43-45.000 

33-35.000

38-42.000 

50.000

24/5/2024 

35-40.000

42-45.000 

32-35.000

37-42.000 

50.000

27/5/2024 

30-35.000

37-40.000 

30-33.000

35-40.000 

45.000

28/5/2024 

30-35.000

37-40.000 

30-33.000

35-38.000 

45.000

29/5/2024 

25-30.000

32-35.000 

27-30.000

30-33.000 

40-43.000

30/5/2024 

25-30.000

32-35.000 

27-30.000

30-33.000 

33-35.000

31/5/2024 

30-33.000

35-40.000 

28-32.000

33-36.000 

35-40.000

03/6/2024 

40-43.000

45-50.000 

42-47.000

45-50.000 

45-50.000

04/6/2024

45-50.000

55-60.000

48-50.000

55-60.000

55-60.000

05/6/2024

45-50.000

55-60.000

48-50.000

55-60.000

55-60.000

(B)

                                            Vải thiều

06/6/2024

70-80.000

75-85.000

65-70.000

75-80.000

80-85.000

07/6/2024

70-80.000 

75-85.000 

65-70.000 

75-80.000 

78-85.000 

10/6/2024

65-75.000 

70-75.000

60-70.000 

65-75.000 

70-75.000 

11/6/2024 

70-75.000 

80-85.000 

65-70.000

75-80.000 

80-90.000 

12/6/2024 

70-75.000

80-85.000 

65-70.000 

75-80.000 

80-90.000 

13/6/2024 

70-76.000

80-86.000

63-70.000

75-82.000 

80-95.000 

14/6/2024 

70-76.000 

80-86.000 

63-70.000

75-82.000 

80-95.000 

17/6/2024 

75-80.000 

85-90.000 

65-75.000 

75-85.000 

85-90.000 

18/6/2024 

82-85.000

87-90.000 

70-75.000 

80-85.000 

87-90.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
BẢNG GIÁ VẢI HÀNG NGÀY (5/21/2124 9:08:31 AM)
Nông dân Thanh Hà thu 1.000 tỷ đồng từ vải thiều (6/19/2024 8:12:00 AM)
Giá vải thiều chính vụ cao nhất từ trước đến nay (6/6/2024 2:55:54 PM)
Vải thiều Việt Nam lên kệ siêu thị tại Pháp (5/31/2024 8:08:05 AM)
Gắn xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) với các tour du lịch (5/28/2024 10:30:46 AM)
Hải Dương: Thủ phủ vải Thanh Hà vào vụ, người dân phấn khởi thu hoạch xuất khẩu quốc tế (5/28/2024 8:34:10 AM)
Vải thiều Thanh Hà lên kệ siêu thị Australia với giá gần 600.000 đồng/kg (5/22/2024 11:04:00 AM)
Vải thiều sớm Thanh Hà có nhiều mức giá (5/17/2024 2:42:24 AM)
Phấn đấu đưa vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) sang thị trường Canada trong năm 2024 (5/10/2024 7:39:31 AM)
BẢNG GIÁ VẢI HÀNG NGÀY (7/15/2023 10:12:39 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong